Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Quyết Thắng
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
 • Học sinh toàn trường
 • Khám sức khỏe
 • Đội nghi lễ
 • Văn nghệ
 • Hội nghị CBCCVC
 • Logo của trường
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 30
 • Lê Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803846001
  • Email:
   lethilinhqt@gmail.com
 • Phạm Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4,5
  • Điện thoại:
   02803846001
  • Email:
   phamhoa261176@gmail.com
 • Hoàng Văn Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803846001
  • Email:
   hoanghoia.tn@gmail.com
 • Đỗ Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803846001
  • Email:
   thulamnguyet@gmail.com
 • Trần Thị Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02803846001
  • Email:
   tranthisauqt@gmail.com
 • Vũ Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4,5
  • Điện thoại:
   02803846001
  • Email:
   vuthilyqt2014@gmail.com
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   02803746001
  • Email:
   tranthihongqt@gmail.com
Gương mặt tiêu biểu
Hoạt động câu lạc bộ
Sổ liên lạc điện tử
Liên kết website